Världsturismorganisationen – vad är det?

För den som jobbar inom turism eller som bara är allmänt intresserad av ämnet så är Världsturismorganisationen det främsta forumet för allt som har med ämnet att göra. Organisationen är en del av de Förenta Nationernas många projekt, och på engelska kallas den United Nations World Tourism Organisation vilket förkortas UNWTO. Här sysslar man med allt som har med turism att göra, med inriktning på utbildningsprogram och forskning om hur industrin kan utvecklas över hela jordklotet.

För att turister skall ha en så positiv upplevelse som möjligt så har man bland annat utarbetat ett antal etiska punkter som alla medlemsstater rekommenderas att följa, bland annat vad gäller säkerhet, komfort och handikappanpassning på alla resmål. Med andra ord har alla turister rätt till att känna sig trygga, väl omhändertagna och ha tillgång till alla faciliteter när de semestrar i de olika medlemsländerna. Man skyddar också dem som arbetar inom turistindustrin vad gäller arbetstimmar och villkor, men även turisterna själva förväntas respektera sina omgivningar när de kommer på besök.

Organisationen för statistik över turismens alla aspekter, inleder och uppmuntrar projekt i utvecklingsländer liksom organiserar mässor och föredrag om hur reseindustrin påverkar ett lands ekonomi. Grundtanken är dock alltid att denna bransch skall ha så positiv innebörd som möjligt för alla parter inblandade.