Så driver man en turistförening

Det har skrivits spaltmeter om hur den svenska turismen fortsätter att växa. Turistnäringen omsätter 300 miljarder kronor, dubbelt så mycket som år 2000. Den ökade turismen leder att fler jobb skapas inom området. Du kanske drömmer om att driva en turistförening? Detta kan vara en utmärkt sidonäring för dig som redan sysslar med en aktivitet som vänder sig till turister. Det har visat sig att samarbete mellan näringsidkare ger bra resultat i de här sammanhangen. Ni kanske är flera olika företagare som kan gå samman och bilda en lokal turistförening som marknadsför ortens turistutbud?

En typisk svensk landskapsbild

Om er förening har ett vinstdrivande syfte (som marknadsföring) så är det en ekonomisk förening ni ska starta. För detta måste man vara minst tre personer och registreringen sker hos Bolagsverket. En ekonomisk förening ska upprätta en årsredovisning. Att driva en turistförening kan vara ganska kostsamt, framförallt i uppstartsfarten. Ni kommer förmodligen behöva en lokal och det kostar att trycka upp informationsmaterial. Om ni driver någon form av informerande verksamhet, som en turistbyrå, så måste denna bemannas. Behöver ni få in kapital? Då är fakturaköp ett bra sätt att snabbt få in pengar till verksamheten. Den som saknar bakgrund inom turism bör se till skaffa kunskap om detta. Ta reda på hur din lokala region marknadsförs och vilka dina potentiella samarbetspartners kan tänkas vara.

En karta och två personerDen som inte vill starta en egen verksamhet från grunden kan satsa på att bli medlem i Svenska Turistföreningen, STF. Denna ideella förening startades redan 1885 och har syftet att stärka turismen i Sverige. STF har strax under 250 000 medlemmar och bedriver idag en vinstdrivande verksamhet. Detta sker genom ett dotterbolag som förfogar över 8 fjällstationer, 320 stugbyar och hotell samt 45 fjällstugor. Man har som uttalat mål att vara experter på natur- och kulturupplevelser med ett hållbart och långsiktigt fokus. Föreningens dagliga arbete leds av en generalsekreterare som är baserad i Stockholm.

 

Det är i dagsläget ungefär 200 anställda som arbetar i STFs regi, cirka 40 av dessa finns på kansliet i huvudstaden. Den övriga personalstyrkan jobbar på de anläggningar som man driver runtom i landet. Under högsäsong finns ännu fler möjligheter till tillfällig anställning. Varje sommar och vinter anställer man cirka 400 säsongsarbetare, på Svenska Turistföreningens hemsida kan du läsa mer om detta och mycket annat intressant.