Turismen i världen störtdyker under coronaviruset

Tidigt i år antog de flesta bedömarna att turismen skulle vara en fortsatt inkomstbringande sektor även 2020. Strax innan utbrottet av corona-viruset förutspådde en del bedömare att viruset skulle slå hårt mot turismen i Sverige. En dryg månad senare var nedgången ett faktum.

Turismen i världen kanske ligger nere, men det betyder ju inte att din verksamhet gör det. Om du jobbar med någon typ av tjänst som till exempel elektriker eller liknande, behöver du ha all din arbetsutrustning tillgänglig i bilen. Worksystem tillverkar säker och praktisk bilinredning för verktygsförvaring. Om du är på jakt efter bilinredning i stockholm är det dem du ska vända dig till.

Sverige är såklart inte ensamt drabbade, vissa länder har ekonomier som i princip helt och hållet är beroende av turism. Fiji är ett exempel och man räknar med att coronaviruset kommer att försätta landet i en recession som kommer ta många år att ta sig igenom.

Medieflödet består numera till ganska stor del av spekulationer kring när livet kommer att återgå till det normala. Att länder som Fiji och andra drabbas så hårt av den här krisen är en påminnelse om att det redan skett stora skador på världsekonomin. Bara några månaders uppehåll i världsekonomin har fått konsekvenser som kommer ta lång tid att återhämta sig från.