Norrskenet drar som aldrig förr

De flesta människor har hört talats om det märkliga fenomen som kallas för aurora eller norrsken men det är förhållandevis få som har fått uppleva det i verkligheten. Detta håller dock på att ändras då norrskensturism är på rejäl uppgång och inte ser ut att sina inom den närmaste framtiden. Över huvud taget så har många börjat resa av andra anledningar än sol och bad och vad är en mäktigare livsupplevelse än att få bevittna ett praktfullt färgspel på himmelen?

Norrsken kallas också för polarsken och är ett ljusfenomen som uppstår då mängder av elektroner kraschar in i jordens atmosfär och på så sätt utlöser en så kallad jonisering som yttrar sig i att färger spelar över himmelen. Ju närmare nord- eller sydpolen man befinner sig desto vanligare är fenomenet, vilket under senare år har fått alltfler entusiaster att resa till nordliga breddgrader som till exempel Norrbotten. Här har man på bara ett halvt årtionde upplevt en ökning av turismen med hela 25% både från inrikes- och utrikesturister. Många är så kallade fototurister som alla delar ett gemensamt intresse för fotografi och tycker om att resa till destinationer som på olika vis kan erbjuda fantastiska fototillfällen.