Studera turism på universitetsnivå

Turism är idag en stor bransch som för många samhällen och länder är en av de viktigaste ekonomiska faktorerna. Länder som Grekland, Thailand och Maldiverna räknar turismen som den största inkomstkällan medan andra som Sverige, USA och Italien inte har turism i den absoluta toppen men samtidigt tjänar in många värdefulla slantar på denna inkomstkälla. Oavsett hur man ser på saken så är ämnet turism både stort och varierat och om man vill få djupare kunskap i ämnet finns det idag universitetskurser i Turism där det finns mycket att lära sig.

Vid Umeå universitet finns en 15 poängs kurs i turism som är en mycket bra introduktion till ämnet för den som är intresserad av att forska eller att jobba inom denna bransch. Här får man bland annat lära sig om ekonomin bakom industrin som är extremt mångfacetterad då turism sträcker sig över samhällets alla plan, från stat till privatpersoner. För att ett land över huvud taget skall kunna ha turism måste det finnas flygplatser, hamnar och vägar och internationella resebyråer måste samarbeta med både regeringar och enskilda hotellägare. Det är en känslig dominostruktur som är fascinerande att forska om och kursen ger en översikt som kan vara värdefull inom många olika områden.

Kursen är på engelska vilket gör att utländska studenter också kan delta och under föreläsningarnas gång ges en djup insikt i hur det kulturgeografiska landskapet också påverkar turismen i olika länder. Som forskare har man många faktorer att ta med i beräkningen och det är just detta man får lära sig mer om. Man får läsa olika teorier om turism som är beroende av allt ifrån politiska eller ekonomiska faktorer till religiösa, kulturella, språkliga och könsrelaterade utgångspunkter. Att studera ett lands turism och dess utveckling och inverkan innebär att man också måste kunna dess specifika karaktär, då turister inte bara är statistiska siffror på ett papper. Om man till exempel vill hjälpa en turistdestinations kommun att förbättra sin service räcker det inte med att man bara letar upp den lokala flygplatsens ankomstresultat utan även den lokala marknaden, kulturen, ekonomin och utbildningsnivå.

Umeås universitets turistkurs innebär att man lär sig hur man skall ställa de rätta frågorna, hitta den bästa informationen och presentera sina resultat på ett korrekt och komplett sätt. För att ha behörighet till kursen krävs att man redan har 120 poäng, varav hälften inom kulturgeografiska ämnen samt minst B i engelska på gymnasienivå.