Studenter för turistappar

På KTH i Stockholm är man ständigt på jakt efter ny teknologi både vad gäller fysiska uppfinningar och digitala innovationer. För att uppmuntra detta håller man årligen en kurs som handlar om hur människor och datorer interagerar och år 2013 var just turism temat för alla inblandade. Man satta igång över 60 projekt och över 300 studenter var inblandade för att undersöka och utveckla olika metoder för att med teknologins hjälp underlätta livet för turister. Projekten presenterades av de olika grupperna under några dagar.

Resultatet blev ett antal spännande idéer och förslag och vinnaren för denna gång blev en app som döptes till Promenix. Precis som namnet antyder är detta en app som inriktar sig på turister som gillar att promenera och man satte Stockholm i centrum. Genom att turisten slår på mobilen kan han eller hon se var de befinner sig på en interaktiv karta. Allteftersom de promenerar genom staden presenteras bilder på skärmen och vad man befinner sig i närheten av. Det kan handla om krogar och affärer, muséer eller sevärdheter och öppnar därmed en marknad för sponsorer liksom en möjlighet att ständigt hålla informationen aktuell och korrekt.